start jouw expert metaboek

Welkom bij MetaBoek.

Je kunt jouw Expert Metaboek starten met de volgende vragen:

Expert Metavragen:

 • Hoe ziet het landschap van mijn expertise of kennisgebied eruit?
 • Wie zijn de belangrijkste spelers?
 • Kun je jouw expertiseveld als metafoor of ecosysteem beschrijven?
 • Hoe stroomt het geld in jouw vakgebied?
 • Welke gebieden vragen extra aandacht?
 • Wat zouden nieuwe spelers in het vakgebied moeten weten?
 • Wat kun je zeggen over de spelregels, gebruiken of cultuur?
 • Wat zijn de belangrijkste systemen die gebruikt worden in jouw vakgebied?
 • Welke strategieën en tactieken gebruiken zij?
 • Welke operationele vaardigheden zijn in jouw vakgebied vereist / noodzakelijk?
  En hoe kun je deze leren / bereiken?
 • Beschrijf succesvolle spelers / mensen in jouw vakgebied?
 • Wat voor gereedschap, modellen of systemen gebruiken zij?
  Wat gebruik jij, en wat zou jij aanbevelen?
 • Wat is jouw positie, functie en/of rol in jouw vakgebied?
 • Wat onderscheid jou of jouw diensten / producten van de rest?

Binnenkort ontvang je nog meer vragen via MetaBoek.NL

In plaats van een langzame ontwikkeling een snelle start met snel veel werkmateriaal en content
 • Extreme writing oefeningen
 • Creativity techniques
 • Value & review
 • Usability with a twist
 • Use your clients biggest problems

Algemene schrijftips:

1. Doelgroep: voor wie is het?
Persona: (zie begrip persona)
– Heb je een persoon of personificatie in gedachten voor wie je het schrijft?
Een vriend of vriendin die graag iets met dit onderwerp of in dit werkveld iets wil doen.
Kennisniveau, voorkennis, taalgebruik, to the point
Voorbeeld: Voor metaboek Expert quickstart: kenniswerkers, professionals en experts die hun kennis willen delen met een specifieke doelgroep
2. Strategische doelstelling van de website, tekst of het E-boek:
– imago en branding: Promotie & reclame (naamsbekendheid) voor jou als persoon, je bedrijf, organisatie, product of dienst
– Tonen (bewijzen) van deskundigheid & expertise op bepaald gebied
– meer opbrengst of verkoop van je producten en/of diensten
– kennis: informeren & deskundigheidsbevordering van doelgroep
– gedrag: beinvloeding van houding & gedrag door bewustmaking van gewenste en/of ongewenste aspecten of effecten van bepaald gedrag binnen bepaalde context*
(*context = model van de werkelijkheid dat past bij- en wordt herkend door de doelgroep)
3. Research: welk probleem los je op / welke (al dan niet latente) behoefte(n) vervul je?
– Literatuuronderzoek (boeken, artikelen, Internet),
– Veldonderzoek (evaluatie / enquete),
– Ervaring (eigen of van deskundigen: zie oa. verkennende expert vragenlijst)
Kort vereenvoudigd:
Wat is het probleem, wat is jouw oplossing (strategie, taktiek, ervaring en gereedschap) en
– Hoe is dit bruikbaar voor je doelgroep?
Wat moet ik doen om gewenst resultaat X te halen? (Zie: NLP: Modelleren)
Meestal zijn dit systemen, modellen of sjablonen waarmee je vergelijkbaar resultaat kunt halen.
Wat is het doel (nut) van het Ebook of de tekst? Waar blijkt dat uit?
Blijkt dat ook uit de titel of subtitel? Waarom is dit nuttig of waardevol?
Wat moet je minimaal weten? (Bijvoorbeeld om een geinformeerde keuze te maken)
Wat is het meest belangrijk of relevant?
4. Bepaal inhoud van betoog: Uitleg / Argumenten / voorbeelden
– Historie: oorsprong / geschiedenis
– Huidige (ongewenste) & gewenste situatie
– Herkenbare voorbeelden of anekdotes (uit de praktijk)
Geef antwoord op Wat? (Voor of met) wie? Waar? Wanneer? Welke? Hoe?
Wie zijn de belanghebbenden? Wie zijn de spelers? Waar is de arena? Wie bepaalt en beinvloedt het spel?
Bij specifiek product of dienst:
– wat zijn de eigenschappen? (Features): feitelijke karakteristieken
– wat is de problematiek of pijn van de huidige of ongewenste situatie?
– wat zijn de voordelen of gemakken (Benefits): welk positief gevoel (voelt als …)
Geintegreerde Promotie van eigen product / dienst
(in context van eerdergenoemde voorbeelden of argumenten)
– Bijzondere of Unieke kenmerken (USP)
– waarom van jou kopen?
– Positionering: Wat is de belofte? Slogan / pay-off (de [belangrijkste onderscheidende kenmerk] (snelste, beste, grootste etc.) …….. [Type bedrijf / organisatie] van [domein / gebied]
5. Productie: schrijven & samenstellen
Bepaal de omvang & dekking (skope) per product vb. Ebook 15-20 pagina’s, presentatie 10 dia’s
Omvang = tekstlengte: aantal woorden / pagina’s
Dekking = hoe uitgebreid (in de breedte of diepte) vertel ik over het onderwerp
Maak de outline / inhoudsopgave met behulp van de eerder gemaakte Research-masterlist van aspecten, kernthema’s en (sub)onderwerpen.
– Schrijf de samenvatting en aanbeveling (waar gaat het om)
– Schrijf en vul de ontbrekende onderdelen van de outline / inhoudsopgave aan
Introductie:
De introductieparagraaf dient voldoende aandacht en interesse te wekken om verder te lezen.
(Schrijfstijl / outline / sjablonen)
Body
Argumentatieschema
Vergelijking
Conclusie
Slot / Pay Off
Call to Action
– Follow up
Evaluatie:
– respons / effect
– feedback
– effectiviteitsmeting
– A/B split test